Миопия (Късогледство)

Миопията (късогледство) е състояние, при което оптичната система на окото е силно пречупваща. Това води до фокусиране на лъчите пред ретината, а не върху нея. Зрителната острота на окото се снижава – далечно разположените предмети се виждат неясно. Късогледството започва изявата си в ранна детска или тийнейджърска възраст.

Причините са две основни групи – или роговицата и лещата пречупват прекалено силно, или окото има дълга предно-задна ос. Във фината оптична система всичко има значение и отклонение с 1 мм от нормата 24 мм предно-задна ос на очната ябълка отговаря на 3 диоптъра отклонение в зрението!

Миопията има известен наследствен характер. Установено е, че ако родителите са късогледи, вероятността поколението им да развие късогледство е 25-30%. Късогледството рядко е вродено. То възниква често по време на растежа на организма, особено в училищна възраст.
Клинично заболяването се изявява с невъзможността за фокусиране на далечно разположени обекти и появата на главоболие.

В зависимост от тежестта на миопията тя бива слаба, средна или силна. У миопите има вероятност да се развие слабост на конвергенцията, да се наруши бинокулярното зрение и да се създадат условия за дивергентно кривогледство. В някои случаи миопията не спира своето развитие и може да стигне до 30 и повече диоптри - развива се така наречената прогресираща или злокачествена миопия.

Усложненията на късогледството са отлепване на ретината, глаукома, макулна дегенерация и астения на очедвигателните мускули.

Лечението на заболяването се осъществява с очила, контактни лещи и лазерна рефрактивна корекция на зрението.