Научно-изследователска дейност

ИНОВАЦИЯТА е опорен стълб, върху който е изграден МЦО „РЕСБИОМЕД“. Нашият R+D+I отдел (Проучване, Развитие и Иновации) работи за подобряване на съществуващи методи на лечение и за намиране на решения на онези зрителни проблеми, които все още нямат оптимални такива.

Медицински център по офталмология „Ресбиомед“ проучва и развива нови терапевтични стратегии за лечението на очни заболявания, които понастоящем са нелечими или трудно лечими.