Работа при нас

Ако желаете да станете част от нашия екип можете да кандидатствате за работа при нас, като изпратите Вашата автобиография и мотивационно писмо на e-mail: jobs@resbiomedeye.com или на адрес: гр. София 1309, ул. „Алдомировска“ № 144, на вниманието на отдел “Човешки ресурси”.

Ние ще запазим Вашите документи за срок от 1 година и ще се свържем с Вас при възникване на свободна позиция, на която отговарят Вашите квалификация и опит. Поверителността на личните Ви данни е гарантирана, съгласно ЗЗЛД.