За пациента

Първо посещение

Добре дошли в Медицински център по офталмология „Ресбиомед“. Когато влезете в нашата клиника, се доверявате на организация, чиято мисия е да предложи най-добрата грижа за Вашите очите във всяка една от сферите на Офталмологията днес. ВИЕ сте най- важни за нас и затова Ви предлагаме най-добрите професионалисти и най-новите технологии, подходящи за Вашето очно състояние.

  • При Вашето първо посещение в Медицински център по офталмология „Ресбиомед” ще бъдете посрещнати на регистратурата от нашите медицински секретари.
  • Препоръчително е да бъдете в клиниката 10 минути преди вашия записан час. Уведомете медицинските секретари на регистратурата за вашето присъствие.
  • В болничната информационна система е отразена датата и времето на Вашето посещение при нас. Необходимо да се регистрирате на Регистратурата като наш пациент.
  • Необходимо е да представите документ за самоличност. Медицински център по офталмология „Ресбиомед“ е регистриран като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.
  • След регистрацията ще получите точна и изчерпателна  информация за предлаганите медицински услуги; за условията и реда за извършване на прегледи, консултации и интервенции в клиниката. Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да ги зададете. Ще Ви бъде предоставен талон за преглед и ще бъдете насочени към кабинета, в който ще бъде извършен прегледът.

ВАЖНО!

  • При първото Ви посещение при нас е препоръчително да носите цялата налична медицинска документация от проведено досега лечение – епикризи, резултати от прегледи, изследвания и друга налична медицинска информация.
  • Ако имате нужда от съдействие или допълнителна информация относно вашето първо посещение, свържете се с нас на тел.: 02 80 81 888.

ПРИ ПОСЛЕДВАЩИ ПОСЕЩЕНИЯ

  • Необходимо е при всяко Ваше посещение да имате предварително записан час (освен в случаите на спешност).
  • Когато дойдете в клиниката е необходимо да се регистрирате на Регистратура.
  • След регистрацията ще получите точна и изчерпателна  информация за предлаганите медицински услуги; за условията и реда за извършване на прегледи, консултации и интервенции в клиниката. Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да ги зададете. Ще Ви бъде предоставен талон за преглед и ще бъдете насочени към кабинета, в който ще бъде извършен прегледът.