Ценоразпис

ЦЕНОРАЗПИС

Ценоразпис МЦО „Ресбиомед“ – Диагностика – в сила от __/__/____ г.

Ценоразпис МЦО „Ресбиомед“ – Хирургия – в сила от __/__/____ г.

Ценоразпис МЦО „Ресбиомед“ – Лазерна корекция на зрението – в сила от __/__/____ г.

Ценоразпис МЦО „Ресбиомед“ – Естетични процедури – в сила от __/__/____ г.