Конкурс за зачисляване на специализация по очни болести в МЦО „Ресбиомед“ 2024 г.

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Медицински център по офталмология „Ресбиомед” ЕООД  обявява 2 /два/ бр. свободни места за длъжността „Лекар-специализант по очни болести” за практическо обучение, за придобиване на специалност.

Конкурсът ще се проведе по документи, писмена разработка и събеседване по тема от приложения към настоящата обява конспект.

Изисквания към кандидатите:

 1. Диплома за завършено медицинско образование;
 2. Да нямат договор за специализация с друго лечебно заведение към момента на провеждане на конкурсния изпит;
 3. Да владеят писмено и говоримо английски език. Ползването на втори чужд език е предимство.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление в свободен текст;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Автобиография – европейски формат;
 4. Диплома за завършено висше образование;
 5. Удостоверение за членство в Български лекарски съюз.

Срок за подаване на документите: 11.06.2024 г. (вторник)

Документите се подават в МЦО „Ресбиомед“ лично или чрез куриерска компания на адрес: гр. София, ул. „Алдомировска“ №144, от 09:00 до 16:00 часа.

След приемане на кандидатурите в посочения срок, комисия, определена със заповед на изпълнителния директор, ще направи подбор на кандидатите по документи. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени лично на посочените от тях координати.

Ред за провеждане на изпита:

Изпитът ще се състои на два етапа, след проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

Писмен изпит: ще се проведе на 12-ти юни 2024 г., в МЦО „Ресбиомед“.

 • Начален час 09:00
 • 09:00 – 09:15 теглене на въпроси за теоретичен изпит
 • 09:15 - 13:15 писмено развитие на два въпроса от предварително зададен конспект и тест.

Събеседване с кандидатите ще се проведе след оценяване на изпитните работи от изпитна комисия. До събеседване ще бъдат допуснати само кандидати получили оценка не по-ниска от мн. добър 4.50 на писмения изпит.

Конспект за конкурс за зачисляване на специализация по очни болести

 1. Филогенеза и онтогенеза на зрителния анализатор.
 2. Анатомия на орбитата.
 3. Анатомия на слъзния апарат.
 4. Анатомия на клепачите.
 5. Анатомия на двигателния апарат на окото.
 6. Анатомия на роговицата и склерата.
 7. Анатомия на увеята.
 8. Анатомия на ретината.
 9. Зрителни пътища и центрове.
 10. Светлоусещане. Адаптация. Смущения в адаптацията.
 11. Цветоусещане. Теория на цветното зрение. Разстройство на светлоусещането.
 12. Зрително поле. Методи за изследването му. Патологични изменения в зрителното поле.
 13. Формено зрение. Зрителна острота. Зрителни таблици. Принципи при изследването.
 14. Физична и клинична рефракция. Еметропия и аметропия. Методи за изследване на рефракцията- субективни и обективни.
 15. Астигматизъм. Хиперметропия - определение, клиника, корекция. 
 16. Акомодация и смущения в акомодацията. Пресбиопия.
 17. Бинокуларно зрение.
 18. Миопия - определение, клиника, лечение. Усложнения на миопията.
 19. Заболявания на орбитата - клиника и лечение.
 20. Аномалии в положението на клепачите. Възпалителни заболявания на клепачите - диагностика и лечение.
 21. Заболявания на слъзните пътища - диагностика и лечение. Микробиологично изследване.
 22. Остри катарални конюнктивити, гонороични конюнктивити, дифтерия на конюнктивата - диагностика, лечение, профилактика. Микробиологично изследване.
 23. Хронични конюнктивити. Алергични конюнктивити. Трахома. Вирусни конюнктивити.
 24. Тумори на клепачите и конюнктивата.
 25. Птеригиум и пингвекула. Дистрофия и дегенеративни заболявания на роговицата. Трофични кератопатии.
 26. Кератити - клиника, лечение, изход.
 27. Вирусни кератити.
 28. Рефрактивна хирургия на роговицата. Оперативно лечение на мътнини на роговицата.
 29. Заболявания на склерата- диагностика и лечение.
 30. Заболявания на увеята - ирити и иридоциклити - етиология, диагностика, лечение.
 31. Заболявания на увеята - хориоретинити.
 32. Синдромни увеити. Панувеити.
 33. Тумори на увеята.
 34. Заболявания на лещата - клиника и лечение.
 35. Диабет и око. Лазерно лечение.
 36. Съдови заболявания на ретината. Увреждания при хипертонична болест.
 37. Дегенерация на ретината- класификация, диагностика.
 38. Отлепване на ретината - класификация, диагностика, хирургическо лечение.
 39. Ретинобластома.
 40. Патология на стъкловидното тяло - лазерно и оперативно лечение.
 41. Възпалителни и съдови заболявания на зрителния нерв. Токсични поражения. Атрофия на зрителния нерв- първична и вторична.
 42. Застойна папила. Заболявания на хиазмата и централната част на зрителния анализатор.
 43. Зеница. Нормални и патологични зенични реакции.
 44. Глаукома. Класификация, диагноза, диференциална диагноза.
 45. Вторична глаукома. Ексфолиативен синдром.
 46. Медикаментозно и хирургично лечение на глаукомата.
 47. Съдружно и паралитично кривогледство - лечение и профилактика. Диференциална диагноза. Амблиопия.
 48. Контузии на очната ябълка и придатъците.
 49. Проникващи наранявания на очната ябълка.
 50. Термични и химични изгаряния на окото. Първа помощ. Профилактика на очния травматизъм.
 51. Синдром на „сухото око“