Екип

Лекари

Медицински сестри

Медицински секретари

Финанси

Оптика

Връзки с пациенти

Научен и учебен отдел

Санитари

Мениджмънт