д-р Калина Стоянова

офталмолог

Запази час

Образование

  • 2016 - Специалист Очни болести, Медицински Университет - София, Свидетелство № 015186 / 03.02.2016
  • 2009 - Магистър по Медицина, Медицински Университет - София, Диплома № 026616 / 17.12.2009

Курсове и специализации

  • 2018 - Сертифициран курс към МУ, София: "Флуоресцеинова ангиография, ОЦТ, Клинични корелации", Удостоверение №11-7 / 16.03.2018