д-р Мария Капурдова

офталмолог

Запази час

Образование

  • 2004 - Специалист Очни болести, Медицински Университет - София, Свидетелство № 009411 / 17.03.2004
  • 1999 - Магистър по Медицина, Медицински Университет - София, Диплома № 007744 / 16.11.1999

Курсове и специализации

  • 2015 - Сертифициран курс към МУ, София: "трансплантация на роговица", Удостоверение № 51-13 / 02.10.2015
  • 2013 - Сертифициран курс към МУ, София: "Лазертерапия в офталмологията - практически занимания", Удостоверение № 20-5 / 13.03.2013
  • 2013 - Конгрес - XVI Годишна среща на Съюза на очните лекари в България, гр. Пловдив
  • 2012 - Сертифициран курс към МУ, София: "Ехография - с практически занимания", Удостоверение № 67-6 / 21.11.2012
  • 2012 - Сертифициран курс към МУ, София: "ФА при заболявания на очното дъно и индикации за лазарно лечение", Удостоверение № 98-6 / 20.04.2012
  • 2012 - Wetlab - Ozurdex Intravitreal Injection