д-р Ралица Винчева

офталмолог

Запази час

Образование

 • 2010 - Специалист Очни болести, Медицински Университет - София, Свидетелство № 012974 / 08.04.2010
 • 2002 - Магистър по Медицина, Медицински Университет - София, Диплома № 012765 / 13.11.2002"

Курсове и специализации

 • 2018 - European Refractive Surgery Symposium, Carl Zeiss Meditec AG, Amsterdam, Netherlands
 • 2018 - Сертифициран курс към МУ, Пловдив: "Компютърна периметрия", Удостоверение № 1184 / 23.04.2018
 • 2018 - Сертифициран курс към МУ, София: "Лазертерапия в офталмологията", Удостоверение № 1-7 / 12.01.2018
 • 2011 - Wetlab Course - Phaco, 1st Balkan Ophthalmic wetlab Course
 • 2010 - Сертифицирано обучение към University of Lisbon, Institute of Ophthalmology of Lisbon: Medical and Surgical Ophthalmology (Low vision, glaucoma, pediatric ophthalmology, ocular surface, refractive surgery and medical/surgical retina)
 • 2008 - Сертифициран курс към БЛС, София: XI Годишна среща на Съюза на очните лекари в България съвместно с VI Конгрес на Черноморското офталмологично дружество, Удостоверение № 117 / 05.09.2008
 • 2008 - Сертифициран курс: Module 1 for ophthalmologists - Latest Technician News in Fitting Contact Lenses
 • 2008 - Сертифициран курс: Module 2 for ophthalmologists - Toric Lens Fitting
 • 2008 - Сертифициран курс: Module 3 for ophthalmologists - MultiFocal Lens Fitting
 • 2007 - Конгрес - XXVI Конференция "Новости в офталмологията"
 • 2007 - Конгрес - XX-та Юбилейна годишна среща на Съюза на очните лекари в България
 • 2006 - Лекционен курс към БЛС: "Операции на живо - микро-коаксиална факоемулсификация с Infiniti Vision System - Ozil"
 • 2006 - Конгрес - XXV-та Юбилейна годишна конференция на софийски клон на БДО, "Новости в офталмологията"