Астигматизъм

Астигматизмът е състояние на зрителния апарат, при което образите се възприемат неясно, поради неправилна форма на роговицата (прозрачната предна част на окото, разположена пред ириса) или на лещата в окото.

Астигматизмът е често срещан. Повечето хора имат астигматизъм в някаква степен или форма. Леките форми не влошават зрението чувствително и не изискват лечение. Ако състоянието е клинично значимо обаче, то може да предизвика нарушаване на зрението с размазване на образа, напрежение в очите и главоболие.

Астигматизмът често е наличен едновременно с други очни заболявания – късогледство (миопия) или далекогледство (хиперопия). Тези състояния са групирани в категорията на рефрактивните очни заболявания, тъй като при всички тях е нарушено пречупването на светлинните лъчи някъде по хода на очния апарат.

Различават се няколко вида астигматизъм:

  • Физиологичен астигматизъм - при него хоризонталният меридиан пречупва с 0,5-1.0 диоптър по-слабо. Физиологичния астигматизъм не предизвиква субективни оплаквания и не намалява зрението.
  • Прав астигматизъм (astigmatismus rectus) - астигматизъм, при който отношенията на вертикалния и хоризонталния меридиан са като този при физиологичния астигматизъм, но разликата в пречупвателната им сила е повече от 1.0 диоптър.
  • Обратен астигматизъм (astigmatismus invеrsus) - когато хоризонталният меридиан е по-силно пречупващ от вертикалния.
  • Кос астигматизъм (astigmatismus obliquus) - когато главните меридиани не са вертикалният и хоризонталният, а са косите.
  • Прост астигматизъм (astigmatismus simplex) - когато единият от меридианите е еметропичен, а другият аметропичен.
  • Сложен астигматизъм (astigmatismus compositus) - когато и двата меридиана са в различна степен аметропични.
  • Смесен астигматизъм (astigmatiismus mixtus) - наблюдава се в редки случаи, когато единият меридиан е миопичен, а другият хиперметропичен.

Субективно пациентите се оплакват от неясно зрение при гледане надалече и наблизо. Често пациентите имат и главоболие и тежест в очите.

Съществуват няколко подхода за коригиране на зрението при астигматизъм – очила, контактни лещи, лазерна рефрактивна хирургия.