LASIK лазерна корекция на зрението

* Синята лента изобразява контура и размера на разреза

 

Лазер-асистираната ин ситу кератомилеза или LASIK представлява второ поколение лазерна корекция на зрението.
Отлични резултати се постигат с тази хирургия на „капачето“, като коригира късогледство, далекогледство и астигматизъм в среден диапазон.
Възстановяването на зрението е бързо и пациентите рядко имат нежелани явления след процедурата, свързани с „капачето“. В редица клинични изследвания се отчита по-висока честота на синдрома на сухото око, в сравнение със SMILE.
Femto-LASIK - най-технологично напредналата форма на този вид процедура с „капаче“, е широко прилагана по света днес.

Видео демонстрация на LASIK лазерна корекция на зрението

Стъпки на лазерната процедурата


Създаване на „капаче“
Окото се анестезира със специални капки. Фемтосекунден лазер създава поредица от мехурчета фотоплазма в роговицата, за да се формира „капаче“.


Удобство за пациента
Пациентът е разположен удобно, като се завърта автоматично от позицията на фемтосекундния към ексимерния лазер, без да е необходимо да става между двете лазерни процедури.


„Капачето“ се повдига
Подготвеното капаче се повдига назад, като страница на книга, откривайки роговичната тъкан, която трябва да се третира с ексимерния лазер.


„Скулптиране" на роговицата
Ексимерният лазер отнема роговична тъкан „точка по точка“, за няколко секунди, като по този начин коригира зрителните аномалии.


„Капачето” се връща обратно
„Капачето” се връща обратно, като покрива зоната на роговицата, където е работил ексимерният лазер.